מדיניות ביטול הזמנות

מדיניות שינוי וביטול הזמנות

  • בקשה לשינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
  • ביטול הזמנת שירותי אירוח וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר), ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח.
  • במקרה של ביטול כאמור יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך של 100 ש"ח או בסך של 5% משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.
  • לא יתאפשר החזר כספי במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, או במקרה של אי הגעה למתחם האירוח ללא הודעה מראש.
  • על פי סעיף 14ג1 לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יכולים לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העיסקה או ממועד קבלת פרטי העיסקה.
  • ביטול והחזר כספי יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה מהאתר המאשרת זאת.
  • כל החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את הרכישה.
  • האמור לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  • במקרה של אי הגעה על אף ביצוע הזמנה, מלון ענבל שומר לעצמו את הזכות לחייב חלק או את הסכום המלא של השהיה לפי שיקול הדעת של המלון.

 

מלון ענבל ירושלים

הטופס נשלח בהצלחה

תודה