מדיניות שינוי וביטול הזמנות

  • בקשה לשינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
  • ביטול הזמנת שירותי אירוח וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר), ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח.
  • במקרה של ביטול כאמור יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך של 100 ש"ח או בסך של 5% משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.
  • לא יתאפשר החזר כספי במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, או במקרה של אי הגעה למתחם האירוח ללא הודעה מראש.
  • על פי סעיף 14ג1 לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יכולים לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העיסקה או ממועד קבלת פרטי העיסקה.
  • ביטול והחזר כספי יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה מהאתר המאשרת זאת.
  • כל החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את הרכישה.
  • האמור לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  • במקרה של אי הגעה על אף ביצוע הזמנה, מלון ענבל שומר לעצמו את הזכות לחייב חלק או את הסכום המלא של השהיה לפי שיקול הדעת של המלון.